NMF – GENERALFORSAMLING 2022

Tid: Tirsdag 28/3/23 19:00

Sted: Zoom:

https://uit.zoom.us/j/64914909485?pwd=bnNva0xlK1hWVEZkbTNBcllQRDBuZz09

Meeting ID: 649 1490 9485
Password: 826754

SAKSLISTE:

 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Årsberetningen – vedlagt
  https://matematikkforeningen.files.wordpress.com/2023/03/arsberetning_2022-1.pdf
 4. Regnskap 2021 – vedlagt til godkjenning
  https://matematikkforeningen.files.wordpress.com/2023/03/regnskap2021.pdf

  Til orientering:
  Regnskap 2020 – vedlagt for sammenlikning 2021
  https://matematikkforeningen.files.wordpress.com/2023/03/regnskap2020.pdf

  Foreløpig regnskap 2022 – vedlagt til orientering (godkjennes neste GF)
  https://matematikkforeningen.files.wordpress.com/2023/03/regnskap2022.pdf
 5. Valg – forslag til nytt styre vedlagt – https://matematikkforeningen.files.wordpress.com/2023/03/styrevalg-1.pdf
 6. Eventuelt