Generalforsamling 2014 – Referat

Årsmøtet 2014 ble holdt onsdag 14. mai kl. 19:00 I rom 1329 I Sentralbygg 2, NTNU. Det var 17 stemmeberettigede medlemmer tilstede. Sakslisten ble gjennomgått i nummerrekkefølge, bortsett fra punkt 9.

  1. Godkjennelse av innkallingen. Godkjent.
  2. Valg av referent og møteleder. Sigmund Selberg ble valgt til møteleder, mens Petter Andreas Bergh ble valgt til referent.
  3. Årsberetningen. Sigmund refererte hovedtrekkene fra årsberetningen, som ble godkjent uten kommentarer.
  4. Regnskap. Postene i forbindelse med Abelsymposiet og Abelstipendet gir et unøyaktig inntrykk i regnskapet: det reelle overskuddet er på rundt 50000 kronder, pluss omtrent 140000 kroner fra renter og fond. Totalt rundt 190000 kroner. Den totale økonomien er god, foreningen har 800000-900000 kroner i avsetning. Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Sverre Smalø, og det ble godkjent av årsmøtet.
  5. Budsjett. Grunnet sykmeldt kasserer er det ikke blitt utarbeidet noe budsjett for 2014.
  6. Kontingenter. Uforandrede kontingenter ble vedtatt.
  7. Valg. Følgende personer ble valgt inn i styret: Petter Andreas Bergh (nytt styremedlem, valgt for to år), Elena Celledoni (nytt styremedlem, valgt for to år), Erlend Fornæss Wold (styremedlem, gjenvalgt for to år). I tillegg ble John Erik Fornæss valgt som ny  suppleant for to år.
  8. EGMO 2016. Diskusjonssak: skal foreningen søke om å få arrangere den relativt nystartede konkurransen European Girls’ Mathematical Olympiad i 2016? Det ble påpekt at NFR-evalueringene både i 2002 og 2012 pekte på den lave kvinnerekrutteringen til matematikk her i Norge, og at denne konkurransen kanskje kan være med og bidra. På den annen side ble det fremmet skepsis til om konkurranser som dette virkelig fremmer kvinnerekruttering. Det utartet seg til en diskusjon både om det ideologiske med egne jentekonkurranser, samt generell rekruttering av kvinner. Det ble besluttet at foreningen setter ned en arbeidsgruppe som skal se mer generelt på kvinnerekruttering.
  9. Diskusjon om fremtiden til Ski og Matematikk. Utsatt til serveringen.
  10. Eventuelt. Ingen saker.

Postscript. Etter gjennomgang av sakslisten holdt Christian Skau et foredrag/kåseri omkring årets Abelprisvinner Yakov Sinais bidrag til matematikken. Deretter ble det servert smørbrød, øl og kake. Ølet var dansk. Mellom munnfullene ble sak 9 diskutert: hva gjør vi med arrangementet Ski og Matematikk? Samler arrangementet det norske matematikkmiljøet, slik hensikten er? Flere muligheter ble nevnt, men ingen konklusjon ble trukket.

Medlemmer tilstede på årsmøtet:

Sigmund Selberg

Øyvind Solberg

Marius Thaule

Aslak Buan

Einar M. Rønquist

Nils A. Baas

Petter A. Bergh

Per Hag

Kari Hag

Lisa Lorentzen

Frode Rønning

Harald Hanche-Olsen

Kristian Seip

Espen R. Jakobsen

Sverre Smalø

Trond Digernes

Christian Skau