Om NMF

Om NMF

Norsk Matematisk Forening ble stiftet den 2. november 1918, med formål «at fremme studiet av de matematiske videnskaber ved at samle norske matematikinteresserte.»

Utgivelser

Norsk matematisk forening gir ut nyhetsbrevet INFOMAT. Har du tips, så send e-post til infomat at matematikkforeningen.no. Sammen med nordiske søsterorganisasjoner står NMF også bak utgivelsen av det populærvidenskapelige magasinet Normat (som du får rabatt på som NMF-medlem) og fagtidskriftet Mathematica Scandinavica.

Medlemskap

Norsk matematisk forening er åpen for både individuelt medlemskap og for institusjonsmedlemskap. For ytterligere detaljer, se siden om medlemskap.

NMF er medlem av European Mathematical Society, og NMFs medlemmer kan derigjennom bli individuelle medlemmer til redusert pris. NMFs medlemmer får også redusert medlemsavgift hos AMS, LMS og RSME.

Vi prøver å få ajourført medlemslistene, og trenger hjelp. Er adressen din endret eller mangler vi din emailadresse? Si fra til nmf at matematikkforeningen.no, så skal vi rette det opp!

Kontakt

Norsk matematisk forening
Universitetet i Bergen
v/Matematisk institutt
Postboks 7803
5020 Bergen

E-post: nmf at matematikkforeningen.no

Organisasjonsnummer: 879 191 882

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s