Styremedlemmer

Fra årsmøtet 2022 til årsmøtet i 2023 består styret i Norsk matematisk forening av:

  • Hans Munthe-Kaas (leder, UiB) (21-23)
  • Bjørn Dundas (nestleder, UiB) (21-23)
  • Irina Markina (kasserer, UiB) (21-23)
  • Katrin Grunert (styremedlem, NTNU) (22-24)
  • Marius Thaule (styremedlem, NTNU) (21-23)
  • Cordian Riener (styremedlem, UiT) (22-24)
  • Inga Berre (suppleant, UiB) (22-24)
  • Kris Shaw (suppleant, UiO) (22-24)