Styremedlemmer

Fra mai 2017 til årsmøtet i 2018 består styret i Norsk matematisk forening av:

  • Petter Andreas Bergh (leder, NTNU)
  • Kristian Seip (nestleder, NTNU)
  • Elena Celledoni (sekretær/kasserer, NTNU)
  • Erlend Fornæss Wold (styremedlem, UiO)
  • Andreas Leopold Knutsen (styremedlem, UiB)
  • Hans Munthe-Kaas (styremedlem, UiB)
  • John Erik Fornæss (suppleant, NTNU)
  • Idun Reiten (suppleant, NTNU)