Medlemskap

Medlemskap i NMF

Fordeler

Som medlem i NMF får du

  • Infomat som kommer 11 ganger i året,
  • redusert pris på abonnement på Normat,
  • redusert pris på medlemskap i EMS (European Mathematical Society),
  • redusert pris på medlemskap i LMS (London Mathematical Society) og
  • redusert pris på medlemskap i AMS (American Mathematical Society), med alle de fordeler som følger med det (Notices, Bulletin, rabatt på AMS-publikasjoner, etc.).

NMF arrangerer   årsmøte på våren, vanligvis i mars. Siden 1997 har vi også arrangert Ski og Matematikk tidlig i januar.

Innmelding

Medlemskap i foreningen kan tegnes både av personer og institusjoner eller bedrifter. Personer kan enten tegne livsvarig medlemskap eller medlemskap for ett år av gangen. Institusjoner og bedrifter kan tegne medlemskap for ett år av gangen. For individuelle medlemmer gjelder følgende satser:

  • Årskontingent for studenter kr. 50,- (ett kalenderår)
  • Årskontingent for ikke-studenter kr. 100,- (ett kalenderår)
  • Livsvarig medlemskap kr. 1000,-

For institusjoner/bedrifter er kontingenten kr. 3000,- pr. år.

Ved nyinnmelding vennligst send en email til nmf at matematikkforeningen.no der du oppgir navn, adresse og e-post-adresse.

Alle er velkomne som medlemmer, det er ingen restriksjoner!

Betaling

Legg merke til at foreningen har fått nytt kontonummer!

Kontingenten kan innbetales til

Norsk matematisk forening
Institutt for matematiske fag
NTNU
7491 Trondheim

Kontonummer: 4202.59.30058

Merk betalingen med “NMF, medlemstype, navn”.

European Mathematical Society

Alle medlemmer av NMF oppfordres til å tegne personlig medlemskap i EMS (European Mathematical Society).

Innmelding skal gjøres via EMS-nettsiden

http://www.euro-math-soc.eu/ems_payment/ems_payment.html

Under “Payment”, pass på å krysse av i rubrikken “Member of a national society” og velg “Norwegian mathematical society” fra nedtrekksmenyen. Prisen er da 25 euro (halv pris).