Generalforsamling 2015 – Referat

Årsmøtet 2015 ble holdt onsdag 27. mai kl. 19:00 I rom 1329 I Sentralbygg 2, NTNU. Det var 14 stemmeberettigede medlemmer tilstede, og i tillegg var det innhentet 5 stemmefullmakter. Tilsammen var da 19 stemmer representert, og årsmøtet var derfor beslutningsdyktig (minst 15 stemmer). Sakslisten ble gjennomgått i nummerrekkefølge.

  1. Godkjennelse av innkallingen. Den ble godkjent, men det ble bemerket at den ikke var gjort tilgjengelig på nettsiden eller per epost i forkant.
  2. Valg av referent og møteleder. Sigmund Selberg ble valgt til møteleder, mens Petter Andreas Bergh ble valgt til referent.
  3. Årsberetningen. Sigmund refererte hovedtrekkene fra årsberetningen, som ble godkjent.

Det var unison enighet om at medlemstallet i foreningen bør opp: for en matematiker i Norge bør medlemskap i foreningen være en selvfølge. Det samme gjelder medlemskap i EMS.

Det ble kommentert at Abelsymposiet 2015 har operert med deltageravgifter. For norske deltagere kan man ta selvkost, men ikkefor utenlandske deltagere.

Fremtiden til det årlige arrangementet Ski og Matematikk må diskuteres. Arrangementets formål er “at fremme studiet av de matematiske videnskaber ved at samle norske matematikinteresserteDette er i liten grad tilfelle i dag.

Det ble spurt om bladet Normat fortsatt eksisterer, og isåfall om hvilken tilknytning det har til foreningen. Noen mente det er avviklet, men det eksisterer en hjemmeside. Det driftes muligens på “halvprivat” initiativ. Foreningen skal ikke involvere seg.

  1. Regnskap. Regnskapet for 2014 er revidert og funnet i orden av revisor Sverre Smalø, og det ble godkjent av årsmøtet.
  2. Kontingenter. Uforandrede kontingenter ble vedtatt.
  3. Valg. Følgende personer ble valgt inn i styret: Andreas Leopold Knudsen (UiB, valgt for to år), Kristian Seip (NTNU, valgt for to år), Idun Reiten (NTNU, valgt som suppleant for to år). Følgende personer trer ut av styret: Sigmund Selberg, Aslak Bakke Buan, Marius Irgens, Antonella Zanna Munthe-Kaas, Trygve Johnsen. Eksisterende styremedlem Petter Andreas Bergh ble valgt som ny leder av foreningen (for to år), mens Kristian Seip ble valgt som nestleder (for to år).

Det nye styret ser da slik ut:

Petter Andreas Bergh (leder – NTNU)

Kristian Seip (nestleder – NTNU)

Elena Celledoni (sekretær/kasserer – NTNU)

Erlend Fornæss Wold (styremedlem – UiO)

Andreas Leopold Knutsen (styremedlem – UiB)

John Erik Fornæss (suppleant – NTNU)

Idun Reiten (suppleant – NTNU)

Vervet som foreningens sekretær/kasserer besettes av et styremedlem etter styrets vedtak. Det nye styret valgte Elena Celledoni til dette vervet et par dager etter årsmøtet.

  1. Eventuelt. Ingen saker.

Postscript. Etter gjennomgang av sakslisten ble det servert smørbrød og mineralvann. Det ble tilløp til panikk da man oppdaget at det ikke var innkjøpt øl denne gang.

Medlemmer tilstede på årsmøtet:

Sigmund Selberg

Aslak Buan

Petter A. Bergh

Per Hag

Kari Hag

Harald Hanche-Olsen

Sverre Smalø

Christian Skau

Marius Irgens

John Erik Fornæss

Magnus Landstad

Idun Reiten

Helge Holden

Peter Linqvist