Generalforsamling 2016 – Referat

Generalforsamling 15. juni 2016

Møtereferat

 

Til stede:

 1. Eldar Straume
 2. Trond Digernes
 3. Kari Hag
 4. Per Hag
 5. Aslak Bakke Buan (fullmakt fra Marte Pernille Hatlo Andresen)
 6. Martin Strand
 7. Christian Fredrik Skau
 8. Idun Reiten
 9. Harald Hanche-Olsen
 10. Helge Holden
 11. Elena Celledoni (fullmakt fra Trond Kvamsdal)
 12. Petter Andreas Bergh (fullmakt fra Espen Robstad Jakobsen, Øyvind Solberg, Berit Stensønes, Kristian Seip, Arvid Næss, Peter Lindqvist)

 

 • Innkallingen godkjennes av forsamlingen.
 • Petter Bergh (leder av NMF) oppnevnes til å lede møte, Elena Celledoni (kasserer) oppnevnes som sekretær.
 • Årsberetningen legges frem av lederen og godkjennes av forsamlingen.
 • Regnskap for 2015 legges frem av Petter Bergh og godkjennes av forsamlingen.
 • Styre og valg. Leder av NMF (Petter Bergh), nestleder (Kristian Seip), styremedlem Andreas Leopold Knutsen og suppleant Idun Reiten er ikke på valg. Styremedlemmer Elena Celledoni og Erlend Fornæss Wold og suppleant John Erik Fornæss er på valg og gjenvelges av forsamlingen for to år.
 • Bruk av foreningens oppsparte midler. Forslag til bruk av reservene legges frem for forsamlingen. Generalforsamlingen tar informasjonen til etterretning.