Generalforsamling 2017 – Referat

Generalforsamling 31. mai 2017

Møtereferat

Til stede:

 1. Eldar Straume
 2. Kari Hag
 3. Per Hag
 4. Christian Fredrik Skau
 5. Idun Reiten
 6. Harald Hanche-Olsen (fullmakt fra Espen Jakobsen)
 7. Helge Holden
 8. Kristian Seip
 9. Peter Lindqvist
 10. Markus Szymik (fullmakt fra Marius Thaule)
 11. Elena Celledoni (fullmakt fra Trond Kvamsdal og Finn Faye Knudsen)
 12. Petter Andreas Bergh (fullmakt fra Trond Digernes, Øyvind Solberg, Aslak Buan og Marte Andresen)
 13. Magnus Landstad
 14. Sverre Smalø
 15. Kurusch Ebrahimi-Fard
 • Innkallingen godkjennes av forsamlingen.
 • Petter Bergh (leder av NMF) oppnevnes til å lede møtet, Elena Celledoni (kasserer) oppnevnes som referent.
 • Årsberetningen legges frem av lederen og godkjennes av forsamlingen. Generalforsamlingen tar informasjonen til etterretning med følgende kommentarer: det foreslås å sette i gang tiltak for å rekruttere nye medlemmer fra hvert matematikkinstitutt i Norge, og for å øke antall norske medlemmer i EMS.
 • Regnskap for 2016 legges frem av Petter Bergh og godkjennes av forsamlingen. Det kommer forslag om å prøve å øke salget av Abels samlede verker.
 • Forslag til nye kontingenter godkjennes av forsamlingen.
 • Styret og valg. Styremedlemmene Elena Celledoni og Erlend Fornæss Wold, samt suppleant John Erik Fornæss, er ikke på valg. Leder av NMF (Petter Bergh), nestleder (Kristian Seip), styremedlem Andreas Leopold Knutsen og suppleant Idun Reiten gjenvelges av forsamlingen for to år. Hans Munthe-Kaas velges som nytt styremedlem for to år.
 • Eventuelt. 1) Informasjon om aktivitetene til IMU legges fram av IMU-sekretær Helge Holden. Generalforsamlingen tar informasjonen til etterretning med følgende kommentarer: informasjonen som sendes regelmessig fra IMU til Norge skal gjøres kjent for foreningens medlemmer via Infomat. 2) Det kommer forslag om å opprette en pris for den beste doktoravhandling innen matematiske fag. 3) I forbindelse med hundreårsjubileet for foreningen i 2018, vil det sannsynligvis arrangeres en større utgave av Ski og Matematikk med støtte for alle medlemmer av foreningen.
 • Under posten Eventuelt, og etter selve møtet, ble det tradisjon tro servert smørbrød og drikke.