Generalforsamling 2018 – Referat

Generalforsamling 25. juni 2018

Til stede (stemmefullmakter i parentes):

 1. Kari Hag (fullmakt fra P. Hag)
 2. Christian Fredrik Skau
 3. Idun Reiten
 4. Harald Hanche-Olsen
 5. Kristian Seip (fullmakter fra Ø. Solberg, O. Brevig, A. Knutsen, E. Wold, M. Ehrnstrøm)
 6. Elena Celledoni (fullmakt fra B. Owren)
 7. Petter Andreas Bergh (fullmakter fra T. Digernes, A. Buan og M. Andresen, A. Kajander, E. Rønquist, K. Gjøsteen, S. Selberg)
 8. Finn Faye Knudsen
 9. Marius Thaule (fullmakt fra G. Quick)
 10. Harald Hanche-Olsen
 11. John Erik Fornæss
 • Innkallingen godkjennes av forsamlingen. Leder bemerker at generalforsamlingen må holdes tidligere på året.
 • Petter Andreas Bergh (leder av NMF) oppnevnes til å lede møtet, og fungere som referent.
 • Årsberetningen legges frem av lederen og godkjennes av forsamlingen.
 • Regnskap for 2017 legges frem av Bergh og godkjennes av forsamlingen.
 • Forslag til nye kontingenter godkjennes av forsamlingen.
 • To orienteringssaker. Bergh informerte om Nasjonalt Matematikermøte som holdes i Bergen i september 2018, delvis finansiert av foreningen. Seip informerte om foreningens nyopprettede Viggo Brun-pris, som skal gå til en norsk (eventuelt norskbasert) matematiker under 37 år. Prisen, på 50.000 kroner, deles ut annethvert år, første gang på møtet i Bergen i september, i anledning foreningens hundreårsjubileum. Priskomite de første fire årene: Ragni Piene (leder), Bjørn Dundas og Berit Stensønes. Foreningen ser for seg å sette av et større beløp for investering, for å finansiere prisen.
 • Styret og valg. Styremedlemmene Andreas Leopold Knutsen, Hans Munthe-Kaas, Petter Andreas Bergh (leder) og Kristian Seip (nestleder) er ikke på valg. Styremedlem Elena Celledoni gjenvelges for to år, og nytt styremedlem Nadia Larsen velges for to år. Suppleant John Erik Fornæss gjenvelges for to år, og ny suppleant Sigmund Selberg velges for to år.
 • Eventuelt: Skau viste fram de håndskrevne bifagsforelesningene til Carl Størmer, muligens fra rundt 1920 eller tidligere. Foreningen støtter Skaus forslag om å forsøke å få dem scannet, og kan bidra med midler til dette.
 • Under selve møtet ble det tradisjon tro servert smørbrød og drikke.