Generalforsamling 2019 – Referat

Generalforsamling 5. juni 2019

Til stede (stemmefullmakter i parentes):

 1. Kari Hag
 2. Per Hag
 3. Christian Skau
 4. Idun Reiten
 5. Kristian Seip
 6. Elena Celledoni
 7. Petter Andreas Bergh (fullmakter fra T. Digernes, E. Rønquist, E. Jakobsen, S. Selberg, F. Knudsen)
 8. Nils Baas
 9. Marius Thaule (fullmakt fra M. Szymik)
 10. Harald Hanche-Olsen (fullmakt fra M. Ehrnstrøm)
 11. Aslak Buan (fullmakt fra M. Andresen)
 12. Nadia Larsen
 13. Hans Munthe-Kaas
 14. Brynjulf Owren
 15. Helge Holden (fullmakter fra P. Lindqvist, N. Risebro)
 16. Ulrik Fjordholm
 17. Katrin Grunert
 18. Eldar Straume
 • Innkallingen godkjennes av forsamlingen.
 • Petter Andreas Bergh (leder av NMF) oppnevnes til å lede møtet, Elena Celledoni oppnevnes som referent.
 • Årsberetningen legges frem av lederen og godkjennes av forsamlingen. Forsamlingen oppfordrer foreningens ledelse til å holde løpende kontakt med Abelstyret, blant annet å skrive et brev og påpeke viktigheten av å støtte Abelsymposiet og Abelstipend.
 • Regnskap for 2018 legges frem og godkjennes av forsamlingen.
 • Forslag til kontingenter godkjennes av forsamlingen.
 • Forslaget om vedtektsendring godkjennes av forsamlingen.
 • Styret og valg. Styremedlemmene Elena Celledoni og Nadia Larsen er ikke på valg. Hans Munthe-Kaas velges som ny leder av foreningen, mens Bjørn Dundas velges som nestleder. Andreas Leopold Knutsen og Kristian Seip velges som styremedlemmer for to år. Suppleantene John Erik Fornæss og Sigmund Selberg er ikke på valg.
 • Eventuelt. Den nye ledelsen vil sammen med ledelsen av Norsk Matematikkråd opprette en dialog med Norges Forskningsråd grunnet den negative utviklingen i finansiering de siste årene. Det foreslås at styret av foreningen jobber aktivt for å øke antall medlemmer. Helge Holden, secretary general i IMU, oppfordrer til å bedre distribusjonen av brev/nyheter fra IMU til foreningens meddlemmer. Det informeres om at IMU nedlegger Nevanlinna-prisen og oppretter Abacus-prisen i stedet.
 • Under selve møtet ble det tradisjon tro servert smørbrød og drikke.