Innkalling til generalforsamling 2004

Tid: 25. mars 2004, kl. 19.00

Sted: Rom 1329, Sentralbygg 2, NTNU Gløshaugen

Saker

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Godkjennelse av årsberetning
  4. Godkjennelse av regnskap
  5. Offentliggjøring av foreningens logo
  6. Lovendringer
  7. Fastsettelse av kontingenter
  8. Valg
  9. Eventuelt

Faglig innslag

Etter den formelle delen av møtet blir det en presentasjon av vinneren av årets Abelpris. Foredragsholder vil avhenge av prisvinner, hvis navn blir offentliggjort samme dag.

Det blir enkel servering (sandwicher, øl/mineralvann). Det er fint om du melder fra pr. e-post, helst innen 19. mars, dersom du planlegger å delta, slik at vi lettere kan planlegge serveringen og sikre at generalforsamlingen blir vedtaksdyktig.