Innkalling til generalforsamling 2005

Tid: 17. mars 2005, kl. 19.00

Sted: Rom 1329, Sentralbygg 2, NTNU Gløshaugen

Saker

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Godkjennelse av årsberetning
  4. Godkjennelse av regnskap
  5. Fastsettelse av kontingenter
  6. Valg
  7. Eventuelt

Sakspapirer finner man ved å klikke på de respektive lenker i ovenstående saksliste.

Faglig innslag

Etter den formelle delen av møtet blir det en presentasjon av vinneren av årets Abelpris. Foredragsholder vil avhenge av prisvinner, hvis navn blir offentliggjort samme dag.

Det blir enkel servering (sandwicher, øl/mineralvann). Det er fint om du melder fra pr. e-post, helst innen 10. mars, dersom du planlegger å delta, slik at vi lettere kan planlegge serveringen og sikre at generalforsamlingen blir vedtaksdyktig.