Innkalling til generalforsamling 2006

Tid: 23. mars, kl. 19.00

Sted: Rom 1329, Sentralbygg 2, NTNU Gløshaugen

Saker

  1. Godkjennelse av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Godkjennelse av årsberetning
  4. Godkjennelse av regnskap
  5. Fastsettelse av kontingenter
  6. Lovendringer
  7. Valg
  8. Eventuelt

Faglig innslag

Etter den formelle delen av møtet blir det en presentasjon av vinneren av årets Abelpris. Foredragsholder vil avhenge av prisvinner, hvis navn blir offentliggjort samme dag. Fjernsynsprogrammet “Schrødingers katt” vil samme kveld ha et innslag om vinneren av Abelprisen. Dette vil bli vist i løpet av generalforsamlingen.

Det blir enkel servering (sandwicher, øl/mineralvann). Det er fint om du melder fra pr. e-post, helst innen 17. mars, dersom du planlegger å delta, slik at vi lettere kan planlegge serveringen og sikre at generalforsamlingen blir vedtaksdyktig