Innkalling til generalforsamling 2008

Tid: 27. mars, kl. 18.00

Sted: Rom 1329, Sentralbygg 2, NTNU Gløshaugen

Saker

  1. Godkjennelse av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Godkjennelse av årsberetning
  4. Godkjennelse av regnskap (revisjonsrapport)
  5. Fastsettelse av kontingenter
  6. Valg
  7. Eventuelt

Det blir enkel servering (sandwicher, øl/mineralvann). Det er fint om du melder fra pr. e-post, helst innen 25. mars, dersom du planlegger å delta, slik at vi lettere kan planlegge serveringen og sikre at generalforsamlingen blir vedtaksdyktig.