Innkalling til generalforsamling 2010

Tid: 24. mars 2010, kl. 19.00

Sted: Rom 1329, Sentralbygg 2, NTNU Gløshaugen

Saker

  1. Godkjennelse av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Godkjennelse av årsberetning Lederen orienterer om aktiviteter siste år.
  4. Godkjennelse av  regnskap (revisjonsrapport)
  5. Godkjennelse av budsjett 2010 
  6. Foreningens organisasjon og tilhørighet i årene framover
  7. Fastsettelse av kontingenter
  8. Valg

Det blir enkel servering (sandwicher, øl/mineralvann). Det er fint om du melder fra pr. e-post, helst innen 24. mars, dersom du planlegger å delta, slik at vi lettere kan planlegge serveringen og sikre at generalforsamlingen blir vedtaksdyktig.