Innkalling til generalforsamling 2012

Tid: Onsdag 21. mars 2012, kl. 19.00

Sted: Rom 1329, Sentralbygg 2, NTNU Gløshaugen

Saker

  1. Godkjennelse av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Godkjennelse av årsberetningen. Leder orienterer om aktiviteter siste år.
  4. Godkjennelse av regnskap (Revisjonsrapport)
  5. Fremlegging av  budsjett for 2012
  6. Fastsettelse av kontingenter
  7. Valg
  8. Eventuelt

Det blir enkel servering (sandwicher, øl/mineralvann).  Dersom du planlegger å delta, ser vi gjerne du melder fra pr. e-post, helst innen 20. mars, slik at vi lettere kan planlegge serveringen og sikre at generalforsamlingen blir vedtaksdyktig.