Innkalling til generalforsamling 2013

Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl. 19.00

Sted: Rom 1329, Sentralbygg 2, NTNU Gløshaugen

Saker

  1. Godkjennelse av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Godkjennelse av årsberetningen. Leder orienterer om aktiviteter siste år, inkludert årsberetningen for Abelkonkurransen.
  4. Godkjennelse av regnskap (Revisjonsrapport)
  5. Fremlegging av  budsjett for 2013
  6. Fastsettelse av kontingenter
  7. Valg
  8. Eventuelt

Det blir enkel servering (sandwicher, øl/mineralvann).  Dersom du planlegger å delta, ser vi gjerne du melder fra pr. e-post, helst innen 19. mars, slik at vi lettere kan planlegge serveringen og sikre at generalforsamlingen blir vedtaksdyktig.