Innkalling til generalforsamling 2014

Tid: Onsdag 14. mai 2014, kl. 19.00

Sted: Rom 1329, Sentralbygg 2, NTNU Gløshaugen

Saksliste

  1. Godkjennelse av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsberetningen
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Kontingenter
  7. Valg
  8. EGMO 2016 — skal foreningen søke om å arrangere dette?
  9. Diskusjon om fremtiden for Ski og matematikk
  10. Eventuelt

Deretter vil Christian Skau holde et foredrag med tittelen

“Yakov Sinai og hvordan matematikere og fysikere fant hverandre i teorien for dynamiske systemer”.

Det blir enkel servering (snitter og øl/mineralvann).  Påmelding innen 13. mai pr. e-post