Innkalling til generalforsamling 2015

Tid: Onsdag 27. mai 2015, kl. 19.00

Sted: Rom 1329, Sentralbygg 2, NTNU Gløshaugen

Saksliste

  1. Godkjennelse av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsberetningen
  4. Regnskap
  5. Kontingenter
  6. Valg
  7. Eventuelt

Det blir enkel servering (snitter og mineralvann).