Innkalling til generalforsamling 2017

Tid: Onsdag 31. mai 2017, kl. 19.00

Sted: Rom 1329, Sentralbygg 2, NTNU Gløshaugen

Saksliste

  1. Godkjennelse av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsberetningen
  4. Regnskap
  5. Kontingenter
  6. Valg
  7. Eventuelt

Det blir enkel servering (snitter og noe å drikke).