Innkalling til generalforsamling 2018

Tid: mandag 25. juni 2018, kl. 19.30

Sted: Rom 1329, Sentralbygg 2, NTNU Gløshaugen

Saksliste

  1. Godkjennelse av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsberetningen
  4. Regnskap
  5. Kontingenter
  6. Viggo Brun-prisen og Nasjonalt matematikermøte
  7. Valg
  8. Eventuelt

Det blir enkel servering (snitter og noe å drikke).