Innkalling til generalforsamling 2020

Tid: mandag 14. september 2020 kl 18:00

Sted: Zoom. Lenke sendes til medlemmene på mail.

Saksliste

 1. Godkjennelse av innkallingen
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Viggo Brun-prisen 2020 kunngjøres
  • Leder NMF (Hans Munthe-Kaas) kunngjør vinner
  • Komitemedlem Professor Berit Stensønes gir komiteens begrunnelse
  • Prisvinner presenterer seg
  • MERK: Det gjøres stas på prisvinner, og vinner gir foredrag, under Nasjonalt Matematikermøte i Trondheim 2.-3. september 2021
 4. Årsberetningen
 5. Regnskap 2019
 6. Valg
 7. Eventuelt