Søknad Abelsymposium 2023

Vi ber om at alle som ønsker å avholde Abelsymposium 2023 sender en skisse til mailto:nmf@matematikkforeningen.no innen 20. april 2022.

Styret i NMF vil velge ut en av skissene og gi i oppgave å utarbeide en full søknad.

Skissen bør inneholde:

  • Tema / tittel for symposiet
  • Noen mulige foredragsholdere (det er ikke nødvendig med bekreftelse på dette tidspunkt)
  • Mulige datoer
  • Sted