Statement on Ukraine and ICM

The board of the Norwegian Mathematical Society and the Norwegian National Committee for Mathematics has on February 27, 2022 issued the following statement concerning the invation of Ukraine and the upcoming ICM and IMU General Assembly:

«Mathematicians in Norway have been looking forward to celebrating mathematics this summer with people from around the world in Saint Petersburg, a city with a long and important tradition in mathematics. We strongly condemn the Russian government’s brutal invasion of Ukraine and we support IMU’s decision not to hold the 2022 International Congress of Mathematicians (ICM 2022)  in Saint Petersburg. 
Our thoughts are with our colleagues and the people in Ukraine suffering from the ongoing war and also with our colleagues and the people in Russia who ar
e protesting against these unlawful actions of their government.»

«Norske matematikere har sett fram til å feire matematikk i sommer sammen med mennesker fra hele verden i Sankt Petersburg, en by med lange og viktige matematiske tradisjoner.  Vi fordømmer på det sterkeste den russiske regjeringens brutale invasjon av Ukraina og vi støtter IMUs avgjørelse om å ikke avholde den internasjonale matematikkongressen i Sankt Petersburg.  
Våre tanker er med våre kolleger og det ukrainske folk som lider under den pågående krigen og også med våre kolleger og alle i Russland som protesterer mot disse ulovlige handlingene begått av deres styresmakter.
»

Yours sincerely,

Hans Z. Munthe-Kaas

President of the Norwegian Mathematical Society